Фирма Mr. Green е регистрирана 2000год. с дейност : Паркоустройствен дизайн на: паркове, градини, вилни парцели, зимни и покривни градини, паркоустройство на еднофамилни къщи - интериор и екстериор.

В процеса на работа, тясно се специализира в изграждане на декоративни водни ефекти, водни течения, фонтани и аранжировки от едрогабаритни скални късове(морени) в стил японска градина.

Фирмата се занимава още от самото начало със засаждане на свръхедроразмерни дървета – до момента с над 95% прихващаемост.

През 2006год. започва опити с отливки на скални повърхнини за постигане на максимално реалистичен и същевременно оптимизиран воден ефект като функция на цена/тегло/монтаж/отглеждане на растения. Изкуствените скали са леки и удобни за монтаж.

През 2009год. фирма `Мистър Грийн` започва първа в България изграждането на вертикални градини. До момента има над 10 изградени.

Фирмата има опит в поддръжка на :

 • зелени площи – вилни парцели, водни площи с декоративни рибки
 • напоителни инсталации
 • интериорно озеленяване
 • вертикални градини

Развитието на фирма `Мистър Грийн` се дължи на колективните усилия на нашия екип от квалифицирани специалисти.

Фирмата разполага със следните специалисти:

 • проектанти с пълна проектантска правоспособност :
  ланд.арх. Камен Попов
  арх. Симона Гергова
  ланд.арх. Мая Попова
 • двама специалисти по горско стопанство
 • агроном
 • неповторим екип от градинари

Фирмата предлага цялостно проектиране по части Архитектура и Ландшафтна Архитектура/ Паркоустройство във всички фази. През 2011 год. фирмата заслужено получава грамоти от Съюза на Ландшафтните Архитекти (СЛА).